Kozyatağı Kampüsü +90 216 410 18 00 Maltepe Kampüsü +90 216 376 30 30

Eğitim Felsefemiz

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerle eğitim modelimizi belirlemek için uzun süren bir ARGE çalışması yaptık. Bu modelle, bütüncül bir perspektifle eğitimin zihinsel, duygusal ve fiziksel boyutları olduğunu ortaya koyduk. Bu model, eğitimin merkezinde ve kalbinde var olan insanı tüm yönleriyle bilimsel ve sistematik olarak anlamaya ve analiz etmeye çalışır.

Sistemci, adaptif, holistik ve çok boyutlu bir eğitim-öğretim perspektifi ve teorisi sunar.