Kozyatağı Kampüsü +90 216 410 18 00 Maltepe Kampüsü +90 216 376 30 30

İk Politikamız

“Birlikte daha güçlüyüz” , “Giderek büyüyen bir aileyiz”

Eğitim sektöründe insan faktörünün önemini biliyoruz. Bu yüzden tüm çalışma arkadaşlarımızın, kendilerini büyük bir ailenin önemli bir ferdi olarak hissetmelerinin önemine inanıyoruz. Bu ailenin tüm üyelerinin, başarı ve kazanımlarını arttırıcı fırsatları yaratmalarına olanak sağlayacak çalışma ortamları geliştirme çabası içerisindeyiz.

Kurum stratejileri ile insan kaynakları yönetiminin iş güdümünü sağlayan, yenilikçi, gelişim odaklı, bir yaklaşımla beslenen insan kaynakları sistemlerini geliştirmek ve yürütmek temek yaklaşımımızdır.

İK DEĞERLERİMİZ

  • İnsan Kaynakları uygulamalarını, diğer birim yöneticileri ve çalışanlarla birlikte işbirliği içinde yürütmek.
  • Çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak ve bireysel farklılıkları yönetmek.
  • Yaratıcı düşünmenin ve farklı fikirleri dile getirmenin teşvik edildiği bir kurum kültürü oluşturmak.
  • Değişime açık olmak ve çağın gerekliliklerine uygun sistemlerle çalışılmasını sağlamak.
  • Kurum içinde bilgi paylaşımını ve açık iletişimi teşvik ederek bir takım ruhu geliştirmek.
  • Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek.