Kozyatağı Kampüsü +90 216 410 18 00 Maltepe Kampüsü 1 +90 216 376 30 30 Maltepe Kampüsü 2 +90 216 427 00 74

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Eğitim sistemimizi üç temel prensip üzerine inşa ettik:

1-Akademik eğitim,

2-Yabancı dil eğitimi,

3-Spor, sanat ve kültür dersleri eğitimi.

Akademik eğitim sistemimizde dersler, ‘’Tam öğrenme’’ ve ‘’Kişiye özgü öğretim modeli’’ ile öğretilir. Alanında uzman ve seçkin öğretmen kadromuz, derslerini interaktif ders kaynakları kullanarak öğrenci merkezli işler. Etkin öğrenme için, içeriği zengin olan kaynak kitaplar kullanılır. Sınıf öğretmenine ek olarak İngilizce mentör öğretmen ile öğrencilerin gelişimleri takip edilip veliler ile ayrı ayrı 15 günde bir iletişim kurulur. İki öğretmene ek olarak okul Psikolojik Danışman – Rehber öğretmen her hafta sınıflar ile ders yapıp öğrencilerle birebir ilgilenir ve yakından takip eder. Bu sayede hiçbir şey gözden kaçmaz. (Akademik eğitimdeki başarımızı, her yıl Ortaokulda TÜRKİYE BİRİNCİLERİ (son dört yılda 7 TÜRKİYE BİRİNCİSİ)  çıkararak tescillemenin gururunu yaşamaktayız.) İlkokul öğrencilerimiz ile, yaparak, yaşayarak öğrenmeye ağırlık veririz. ‘’Duyduğumu unuturum ama gördüğümü hatırlarım!, yaptığımı öğrenirim!’’ prensibine bağlı kalarak ders işlenir. Bilim çocuk derslerimizle, özgün düşünen, bilimle tanışmış, proje üreten öğrenciler yetiştirilir. Rehberlik birimimiz ve danışman öğretmenlerimiz, öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerine göre gerekli çalışmalar yapar. Zaman yönetimi, sınav stresi, ders çalışma yöntemleri gibi birçok konuda seminer düzenlenir. Velilerimize de öğrenci ile ilgili dönütler verilir. Velilerimiz ile iletişim, veli toplantıları, telefon görüşmeleri, mesajlar ve bültenler ile sağlanır.

Eğitim saatleri içerisinde tam zamanlı olarak Psikolojik Danışman- Rehber Öğretmeni ve Hemşire bulunmaktadır. Okul güvenlik görevlisi tarafından giriş çıkış kontrolü sağlanmaktadır.

Eğitimimizin temel prensiplerinden ikincisi, yabancı dil eğitimimiz. Artı Sonsuz kolejleri olarak yabancı dil öğretiminde amacımız; İngilizceyi eğlenerek öğrenen, konuşan, okuyan, yazan ve dinlediğini anlayan öğrenciler yetiştirmektir. Anaokulundan, ortaokula kadar olan bütün kademelerde ağırlıklı İngilizce eğitimi verilir. Ders saatinin fazla olmasının sağladığı avantajla dersler üç farklı öğretmen, üç farklı kaynak ile yürütülür. Derslerin bir bölümünü native öğretmen işler.

READİNG-WRİTİNG-LİSTENİNG-SPEAKİNG olmak üzere 4 ana başlıkta dersler işlenir.

Konuşma ağırlıklı bir program uygulanır. Düzgün telaffuz anlamında Native öğretmen önemli rol oynar.

İlkokul 1,2,3, ve 4. sınıflarda ‘’Half Day English Every Day – Her gün yarım gün İngilizce’’ programı ile (haftada 18-20 saat) yoğun ve dolu dolu bir dil eğitimi verilir. Yabancı dil eğitiminde Oxford ve Cambridge çözüm ortağımızdır. Sınıf öğretmenine ek olarak İngilizce mentör öğretmen ile öğrencilerin gelişimleri takip edilip veliler ile ayrı ayrı 15 günde bir iletişim kurulur. İngilizce eğitiminde haftada 15 saat Türk ve yabancı (native) İngilizce öğretmenleri olmak üzere 3 farklı öğretmen (Main Course – Skills – Native/Speaking  - Cambridge) ve 3 farklı kaynak ile takip edilir. İngilizcede en nitelikli olan Oxford ve Cambridge yayınları tercih edilir. İlkokul 1,2,3 ve 4.sınıflarda Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri haftada 10-12 saat İngilizce dersleri yaparlar. Buna ek olarak; ‘’Robotik-Kodlama, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Drama, Dans, Satranç Bilim Çocuk’’ derslerimizin bir kısmı ders öğretmenleri tarafından İngilizce-Türkçe yapılarak ilkokul 1.2.3 ve 4.sınıflarda haftada 18-20 saat İngilizce eğitimi yapılır. Bu sayede öğrenciler yaşadığı tüm deneyimlerin İngilizce telaffuzunu duyar.

Oxford ve Cambridge yayınları ile işbirliği yapılır. Kuruluşumuzdan bu yana katıldığımız, Cambridge sınavlarında yüzde yüz başarıya ulaşmanın gururunu yaşamaktayız. İkinci yabancı dil olarak Almanca öğretiminde amacımız, dili ve kültürü tanıyıp, aşina olduğu diğer diller ile ilişki kurmasını sağlamaktır.

Eğitimimizin temel prensiplerinden üçüncüsü, spor, sanat ve kültür derslerimiz…’’Mutlu öğrenciler’’ felsefesiyle, öğrencilerimizin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerini önemsemekteyiz.  Beden eğitimi dersi ile öğrencilerimiz lidere uyma, liderlik yapma, hızlı karar verme, sorumluluk alma becerileri kazanır. Çeşitli müsabakalara katılırlar. Ders dışında haftanın iki günü okul çıkışı, ilgi ve yeteneğine göre Artı Sonsuz spor akademisiyle sportif faaliyetlere katılır. Müzik derslerinde 4.sınıftan itibaren sınıflar ikiye bölünür. Sekiz - on kişilik özel sınıflarda, ilgi ve yeteneğe göre piyano ve gitar çalmayı öğrenirler. Anaokulu ve ilkokul seviyelerinde, modern dans ve drama derslerimizde, öğrencilerimizin özgüvenini, empati duygusunu, sosyal iletişim becerisini geliştiririz. Resim derslerimizde sanatı tanıyan, estetik duygusu gelişen bireyler yetiştiririz. Satranç ve akıl oyunlarında eğlenerek analitik düşünce becerisi kazandırırız. Robotik kodlama ile teknolojiye uyum sağlayan, hayal eden, hayal ettiğini tasarlayan, tasarladığını üreten bireyler yetiştiririz.

Okulda dönem boyunca çocuklarla birlikte dekoratif sanatlar, müzik, drama, tiyatro, zeka oyunları, dans, halk oyunları, gezi, bilişim, atletizm, jimnastik, okçuluk gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler yapılmaktadır. Sanat atölyesinde yapılan çalışmalar ile çocukların sanatla ilgili teknikleri öğrenmeleri, yaratıcılıklarının ve hayal güçlerinin geliştirmeleri sağlanırken, bilim atölyeleri ile kendi başlarına buluşlarda bulunarak düşünme becerileri kazanmaları, çevreye duyarlı, merak eden, keşfeden, sorgulayan bireyler olmaları sağlanmaktadır.

Artı Sonsuz kurumları olarak amacımız;

akademik başarısı yüksek, yabancı dil bilen, spor yapan, sanatla uğraşan, enstrüman çalan, teknolojiye uyum sağlayan, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseyen, özgüvenli, mutlu öğrenciler yetiştirmektir!..