Kozyatağı Kampüsü +90 216 410 18 00 Maltepe Kampüsü 1 +90 216 376 30 30 Maltepe Kampüsü 2 +90 216 427 00 74

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Eğitim sistemimizi üç temel prensip üzerine inşa ettik:

1-Akademik eğitim,

2-yabancı dil eğitimi,

3-spor, sanat ve kültür dersleri eğitimi.

Akademik eğitim sistemimizde dersler, ‘’Tam öğrenme’’ modeliyle öğretilir. Alanında uzman ve seçkin öğretmen kadromuz, derslerini interaktif ders kaynakları kullanarak öğrenci merkezli işler. Etkin öğrenme için, içeriği zengin olan kaynak kitaplar kullanılır. Her ünite bitiminde ölçme değerlendirme yapılır. Öğrencilerimizin deneyim kazanmaları için eğitim kademesine göre deneme sınavları uygulanır. Akademik eğitimdeki başarımızı, her yıl Türkiye birincileri çıkararak tescillemenin gururunu yaşamaktayız. Anasınıfı kademesindeki öğrencilerimizin potansiyelini oyun eşliğinde keşfederek, kendilerini tanıması, duygularını fark edebilmesi, kas gelişimini ve düşünme becerisi kazanmasını sağlıyoruz. İlkokul öğrencilerimiz ile, yaparak, yaşayarak öğrenmeye ağırlık veririz. ‘’Duyduğumu unuturum ama gördüğümü hatırlarım!, yaptığımı öğrenirim!’’ prensibine bağlı kalarak ders işlenir. Bilim çocuk derslerimizle, özgün düşünen, bilimle tanışmış, proje üreten öğrenciler yetiştirilir. Rehberlik birimimiz ve danışman öğretmenlerimiz, öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerine göre gerekli çalışmalar yapar. Zaman yönetimi, sınav stresi, ders çalışma yöntemleri gibi birçok konuda seminer düzenlenir. Velilerimize de öğrenci ile ilgili dönütler verilir. Velilerimiz ile iletişim, veli toplantıları, telefon görüşmeleri, mesajlar ve bültenler ile sağlanır.

Eğitimimizin temel prensiplerinden ikincisi, yabancı dil eğitimimiz. Artı Sonsuz kolejleri olarak yabancı dil öğretiminde amacımız; İngilizceyi konuşan, okuyan, yazan ve dinlediğini anlayan öğrenciler yetiştirmektir. Anaokulundan, ortaokula kadar olan bütün kademelerde ağırlıklı İngilizce eğitimi verilir. Ders saatinin fazla olmasının sağladığı avantajla dersler üç farklı öğretmen, üç farklı kaynak ile yürütülür. Derslerin bir bölümünü native öğretmen işler.

READİNG-WRİTİNG-LİSTENİNG-SPEAKİNG olmak üzere 4 ana başlıkta dersler işlenir.

Konuşma ağırlıklı bir program uygulanır. Düzgün telaffuz anlamında Native öğretmen önemli rol oynar.

Oxford ve Cambridge yayınları ile işbirliği yapılır. Kuruluşumuzdan bu yana katıldığımız, Cambridge sınavlarında yüzde yüz başarıya ulaşmanın gururunu yaşamaktayız. İkinci yabancı dil olarak Almanca öğretiminde amacımız, dili ve kültürü tanıyıp, aşina olduğu diğer diller ile ilişki kurmasını sağlamaktır.

Eğitimimizin temel prensiplerinden üçüncüsü, spor, sanat ve kültür derslerimizBeden eğitimi dersi ile öğrencilerimiz lidere uyma, liderlik yapma, hızlı karar verme, sorumluluk alma becerileri kazanır. Çeşitli müsabakalara katılırlar. Ders dışında haftanın iki günü okul çıkışı, ilgi ve yeteneğine göre Artı Sonsuz spor akademisiyle sportif faaliyetlere katılır. Müzik derslerinde sınıflar ikiye bölünür. Sekiz - on kişilik özel sınıflarda, ilgi ve yeteneğe göre piyano ve gitar çalmayı öğrenirler. Anaokulu ve ilkokul seviyelerinde, modern dans ve drama derslerimizde, öğrencilerimizin özgüvenini, empati duygusunu, sosyal iletişim becerisini geliştiririz. Resim derslerimizde sanatı tanıyan, estetik duygusu gelişen bireyler yetiştiririz. Satranç ve akıl oyunlarında eğlenerek analitik düşünce becerisi kazandırırız. Robotik kodlama ile teknolojiye uyum sağlayan, hayal eden, hayal ettiğini tasarlayan, tasarladığını üreten bireyler yetiştiririz.

Artı Sonsuz kurumları olarak amacımız,

akademik başarısı yüksek,

yabancı dil bilen,

spor yapan,

sanatla uğraşan,

enstrüman çalan,

teknolojiye uyum sağlayan,

özgüvenli,

mutlu öğrenciler yetiştirmektir!..