Kozyatağı Kampüsü +90 216 410 18 00 Maltepe Kampüsü 1 +90 216 376 30 30 Maltepe Kampüsü 2 +90 216 427 00 74

KULÜP FALİYETLERİ

itim ve öğretim programlarına ek olarak uygulanan kulüp çalışmalarımız en az ana dersler kadar önemsenmektedir. Kulüp faaliyetlerimizin amacı; öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, onları sosyal alanda desteklemek, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirmek, sorgulayan ve düşünen, özgüvenli bireyler olmalarını sağlamaktır.

Özellikle topluma ve kişilere karşı sorumluluk, duyarlılık bilincini oluşturmada ve geliştirme kulüp faaliyetlerimiz önemli rol oynamaktadır.Görev alabilmek ve aldığı görevi yerine getirebilmek kulüp faaliyetlerinde önemlidir. Grup çalışmalarına katılmak ve iletişim kurabilme yeteneğini getirebilme aşamasında önemli rol oynamaktadır.Müzik,resim ve spor kulüpleri ile öğrencilerimizin azimli, disiplini, istikrarlı çalışmayı benimseyip takım çalışmalarına yatkın, hoşgörülü bireyler olmalarını hedefliyoruz.

RESİM KULUBÜ

Resim sanat kulübünün amacı öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkanı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışa vurumunu gerçekleştirebilme, geleneksel olanı özgün tasarıma dönüştürebilme, düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştirebilme, öğrencinin sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda görsel sanat ve resim kulübünde farklı malzemeleri kullanıp eğlenceli çalışmalar yapmaktayız.

MÜZİK KULUBÜ

Müzik kulübünün amacı, öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak, Müziğimizi ana hatları ile tanımaları ve eserleri yorumlayabilmelerini sağlamaktır. Özgüveni yerinde, kendine güvenen çağdaş müzik eğitimine ayak uydurabilen öğrenciler yetiştirilerek ulusal kimliğimizi ön plana çıkarmak hedeflenmektedir. Müzik kulübünde öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirip, yönlendirerek müziği sevdirmeyi ve bir çalgı aleti çalma yeteneğini geliştirmeyi, şarkı söyleme ve çalma alışkanlığını kazandırmayı, koro çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı, yeteneklerini fark ederek kendilerine güven kazandırmayı amaçlanmaktadır. Yoğun ders ortamında olan öğrencilerimizin rahatlamaları sağlanmakta ve bunu müzik yoluyla yapmayı seçen öğrencilerimize gitar, melodika ve ritim aletleri öğretilmektedir.

FUTBOL KULÜBÜ

Kolejimizin kapalı spor salonunda beden eğitimi öğretmenimiz nezaretinde futbol eğitimi verilir. Yetenekli öğrenciler seçilip bir üst derece futbol eğitimi ile yetenekleri geliştirilir. Koleje futbol takımı kurulu diğer okullar da yapılacak futbol turnuvalarına iştirak ettirilir.

VOLEYBOL KULÜBÜ

Kolejimizin kapalı spor salonunda beden eğitimi öğretmenimiz nezaretinde voleybol eğitimi verilir. Yetenekli öğrenciler seçilip bir üst derece voleybol eğitimi ile yetenekleri geliştirilir. Koleje voleybol takımı kurulu diğer okullar da yapılacak voleybol turnuvalarına iştirak ettirilir.

BASKETBOL KULÜBÜ

Kolejimizin kapalı spor salonunda beden eğitimi öğretmenimiz nezaretinde basketbol eğitimi verilir.Yetenekli öğrenciler seçilip bir üst derece basketbol eğitimi ile yetenekleri geliştirilir.Koleje basketbol takımı kurulu diğer okullar da yapılacak basketbol turnavalarına iştirak ettirilir.

SATRANÇ KULÜBÜ

Öğrencilerimizin satranç oyunu ile matematik ve muhakeme kabiliyetlerini artırması için satranç oyununu oynamaları teşvik edilir. Tüm satranç malzemeleri okulca temin edilir. Okulda satranç turnuvaları tanzim edilerek öğrenciler arasında heyecan yaratılır. Derece alanlar ödüllendirilir.