Kozyatağı Kampüsü +90 216 410 18 00 Maltepe Kampüsü 1 +90 216 376 30 30 Maltepe Kampüsü 2 +90 216 427 00 74

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Hedefimiz, okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “ kendini gerçekleştirmesi “ ne ve donanımlı bir insan olarak yaşamaya hazır olmasına destek olmaktır.

Öncelikli Hedefimiz;

1- Psiko Sosyal Gelişim

 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini tanıma becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2- Akademik Gelişim

 • Eğitimsel ve Akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirmek
 • Eğitimsel ve Akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3- Kariyer Gelişimi

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

UYGULAMALARIMIZ

 • Öğrenci tanıma
 • Okula uyum
 • Gelişim izleme
 • Davranış yönetimi
 • Yaşam,Kariyer yolculuğu
 • Veli görüşmeleri
 • Bireysel danışma hizmetler

Rehberlik ve ihtiyaç halinde psikolojik danışmanlık öğrencilerin gelişim süreçlerinde çok önemli rol oynamaktadır.

Her öğrencinin farklı zeka ve yetkinlikleri olduklarını bilmekte ve bunların saptanarak doğru yönlendirmenin yapılmasının çok önemli olduğunu düşünmekteyiz.

ARTI SONSUZDA her öğrencinin eğitim koçu ve mentörü vardır. Koç ve mentörler öğrencilerin ortaokul hayatı ve sonrasında doğru yönlendirilmesini sağlarlar.

Rehberlik uzmanlarımız IQ (zeka), EQ (duygusal zeka), Öğrenme ve Çalışma Tipleri ,Meslek, Sanat, Spor ve Müzik alanlarındaki yatkınlıkları.

Psikolojik durumu ve gelişim süreçleri saptanır. (Burada desteğe ihtiyacı olan öğrencilere öncelikle okul içerisinde destek sağlanır.) ve yetenek haritası doğrultusunda kariyer merkezine, ailelere ve öğrencilere yönlendirmeler yapılır.