Kozyatağı Kampüsü +90 216 410 18 00 Maltepe Kampüsü +90 216 376 30 30

Atatürk ve Biz

ATATÜRK VE BİZ

Artı sonsuz eğitim kurumları olarak; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında ulusumuza hakkettiği bilimsel kalkınmayı sağlaya bilecek genç neferler yetiştirmek ve öğrencilerimize bu doğrultuda yol gösterici olmaktır.

"Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Bu eserin mahiyeti sizin fedakarlığınız ile orantılı olacaktır."
Mustafa Kemal ATATÜRK