Kozyatağı Kampüsü +90 216 410 18 00 Maltepe Kampüsü +90 216 376 30 30

Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ

Öğrencilerimizi 21.yüzyıl yaşam ve kariyer becerileriyle donatmak, geleceğin liderleri, bilim insanları ve dünya ekonomisi içinde rekabet edebilen başarılı, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek.

MİSYONUMUZ

Eleştirel düşünen, kendisine ve ülkesine sorumlu, yaşam boyu öğrenen, özgüveni gelişmiş, kendi duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilen,yaratıcı, sorgulayıcı, karşılaştıkları engellerle başa çıkabilen, mutlu, güvenli, kendi kültürünü özümsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokrasiyi özümsemiş, Cumhuriyeti benimsemiş ve farklı kültürlere anlayışlı bireyler yetiştirmektir.